stop-violence-7-suggestion

องค์กรสตรียื่นข้อเสนอพม. 7 ข้อมาตรการยุติความรุนแรง

องค์กรสตรี ออกมายื่นความต้องการ 7 ข้อ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางเพศและครอบครัว สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี พร้อมพันธมิตร ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อปลุกพลังใจ พร้อมเปิดเวทีรับฟังกลุ่มผู้หญิงผู้มาพร้อมกับปัญหาความรุนแรงไม่ว่าจะในเรื่องของทางเพศหรือความรุนแรงในครอบครัว ต่อมาทางกลุ่มผู้หญิงซึ่งประสบปัญหาทางเพศหรือความรุนแรงในครอบครัว ได้ออกมายื่นข้อเสนอ ต่อนาย เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต ผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการสตรี โดยผู้หญิงเหล่านี้ต้องการสู้ เพื่อเสนอความต้องการ ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง โดยมีการแสดงละครจากสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินฯ ซึ่งนำเรื่องราวมาจากเรื่องจริง รวมทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ เพื่อบอกเล่าถึงความรุนแรงในวันที่เกิดเหตุด้วย ในแต่ละปีพบว่ามีผู้หญิงถูกกระทำอันมาจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะความรุนแรงทางเพศ , ความรุนแรงในครอบครัว , ท้องไม่พร้อม , การติดเชื้อ HIV อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆ นางณัฐิยา ผู้อำนวยการ ณ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง ออกมากล่าวว่า ในส่วนของกิจกรรมครั้งนี้ มีจุดประสงค์คือต้องการรับฟังเสียงของผู้หญิงทั้งหลาย ซึ่งต้องประสบปัญหาความรุนแรงทั้งทางเพศและในครอบครัว นอกจากนี้ต้องการถ่ายทอดการแสดงละคร จากเหล่าสมาชิกของบ้านพักฉุกเฉินจำนวน 20 กว่าคน โดยพวกเธอพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวอันมาจากประสบการณ์จริงในการเผชิญปัญหาความรุนแรง ผ่านละครทั้งหมด 4 เรื่อง ตนเล็งเห็นว่าเมื่อสมาชิกของบ้านพักฉุกเฉินกล้าออกมาเปิดเผยตัวเอง รวมทั้งกล้าเผชิญเรื่องราวความรุนแรงนั้นอีกครั้ง ผ่านการแสดงละคร ตนก็หวังว่านี่จะเป็นสิ่งนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อกระตุ้นมาตรการทางสังคม […]

Read More »

anti-violence-with-girl-child

รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวผู้หญิงและเด็ก

ความรุนแรง ที่เกิดกับผู้หญิงไม่ว่าจะเกิดในพื้นที่ส่วนตัว หรือพื้นที่ส่วนรวม ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำโดยสมาชิกคนไหนในครอบครัว หรือในบุคคลของสังคมก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่มีความเชื่อแตกต่าง ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามอันร้ายแรง ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของชีวิต อีกทั้งยังเป็นขวากนามในการพัฒนารณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว , ผู้หญิง , เด็ก โดยเป็นรากฐานการสร้างสังคมอันสันติสุข อีกทั้งปัญหาเหล่านี้ยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้หญิงอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ เครือข่ายผู้หญิงฯ จับมือกับองค์กรสมาชิกพันธมิตร เพื่อช่วยในการผลักดันทำให้รัฐภาคีในอาเซียน ตระหนักถึงความสำคัญต่อการกำจัดหรือป้องกันความรุนแรงอันมีต่อผู้หญิง โดยในปัจจุบันมีปฏิญญาอาเซียนเกิดขึ้น ว่าด้วยการกำจัดพร้อมป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยได้มีการกำหนดให้รัฐสมาชิกมีการส่งเสริม เพิ่มการเข้มงวดในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพร้อมเสรีภาพขั้นพื้นฐานของทั้งผู้หญิง , เด็ก ในทุกด้านๆ เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้สามารถปกป้องตัวเองได้จากความรุนแรง รวมทั้งป้องกันการตกเป็นเหยื่อซ้ำ นอกจากนี้ต้องมอบการสนับสนุนการทำงานในองค์กรของผู้หญิง , องค์กรชุมชนซึ่งทำงานเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง เท่านั้นยังไม่พอต้องมีการจัดตั้ง สร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายรวมถึงสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันกับองค์กรเหล่านี้ ในทั้งภาครัฐพร้อมภาคเอกชน โดยเครือข่ายผู้หญิงฯ กับองค์กรสมาชิกพันธมิตร จะทำการติดตามเพื่อเพิ่มการผลักดัน ให้แก่อาเซียนต่อไปเพื่อให้อาเซียนพัฒนากลายเป็นประชาคมขนาดใหญ่ที่ปลอดจากความรุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างชีวิตที่มีแต่ความสงบสันติของผู้หญิง ทางเครือข่ายจึงร่วมกันจัดงานเพื่อขอเรียกร้องให้ทางรัฐบาลรวมทั้ง ทุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อทวงความยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก จัดมาตรการเยียวยาในด้านต่างๆ โดยต้องอยู่บนหลักการของความเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ต้องให้ความยุติธรรมแก่ผู้หญิงทุกคนซึ่งอยู่ในทุกที่ของประเทศ โดยผู้หญิงเหล่านี้ได้รับผลกระทบความเสียหายทั้งร่างกาย , จิตใจ จากความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งในครอบครัวหรือพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งจากความขัดแย้งด้วยเช่นกัน ทางรัฐต้องมีการดำเนินนโยบายรวมทั้งมาตรการพิเศษ เพื่อให้ผู้หญิงกับเด็ก ได้มีบทบาทส่วนร่วมในกระบวนการยุติความรุนแรงเพื่อสร้างสันติในชายแดนภาคใต้ […]

Read More »

องค์กรช่วยเหลือปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเพศที่ 3

ปัญหาการใช้พละกำลังความรุนแรงต่อผู้หญิง และ เพศที่ 3 เป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แม้กระทั่งในประเทศที่เจริญแล้วอย่างประเทศอังกฤษก็ตาม โดยในกรุง London เมืองหลวงของประเทศอังกฤษเองก็มีองค์กรที่คอยช่วยเหลือเหล่าผู้หญิง และ เพศที่3 ที่ถูกกระทำความรุนแรง อย่างเช่น องค์กร Solace Women’s Aid Solace Women’s Aid เป็นองค์กรการกุศล มีเครือข่ายอยู่ทั่วกรุงลอนดอน โดยให้ความช่วยเหลือผู้หญิง รวมทั้ง เด็กๆกว่า 11,000 รอดชีวิตจากความรุนแรงของครอบครัวในแต่ล่ะปี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยทาง Solace Women’s Aid ได้กล่าวว่า… ความรุนแรงในครอบครัว เกิดขึ้นเมื่อคู่ครองของคุณ หรือ สมาชิกภายในครอบครัว ละเมิดสิทธิมนุษยชนของสมาชิกในครอบครัวด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเป็นทั้ง ทางด้านอารมณ์ , ทางด้านร่างกาย , ทางเพศ แม้กระทั่งทางด้านการเงินก็ตามมันอาจจะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หรือ เกิดซ้ำๆ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังถูกข่มขู่ รู้สึกตกใจ คุณกำลังประสบกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ การทารุณกรรมทางเพศเด็ก รวมถึงการบังคับขายตัว เมื่อใดก็ตามหากมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำหรือเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว […]

Read More »

Reclaim the Night pap

Reclaim the Night ประท้วงสิทธิเรียกคืนในปี 2008

ในการเดินขบวน Reclaim the Night ครั้งนี้ได้มีคนมาร่วมกันเยอะมากขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่ทำการประท้วงในครั้งนี้มากกว่า 5 ปี แล้วสถิติในครั้งนี้มีคนมากกว่า 2000 คนด้วยกัน แล้วบรรยากาศโดยรอบมันช่างเป็นใจเป็นอย่างมากซึ่งมีอากาศหนาวเย็นแต่ก็มีความสดใสในตัวของมันเองในเมือง แล้วความเป็นกันเองในหมู่คณะที่มาเดินประท้วงกันก็จับมือให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเยี่ยม แล้วได้มีการอภิปรายสำหรับคนที่มาร่วมในงาน แล้วยังมีพวกนักเรียนนักศึกษาในเมืองต่างมารวมชุมนมกันมากยิ่งขึ้น จนใครๆ ต่างสนใจกันเยอะแยะมากมายในเวลานี้ แล้วกำลังเดินหน้าประท้วงกันต่อไป เพื่อให้หลุดพ้นภาวการณ์ทำร้ายทารุณผู้หญิงร่วมไปถึงข่มขืนทางเพศ ผู้มาทำข่าวเกี่ยวกับประท้วง ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว

Read More »

Reclaim The Night BABY

Reclaim The Night ในปี 2007 ต้องการในสิ่งที่เราอยากจะได้คืนมา

กลางกรุงลอนดอนในปี 2007 มีผู้หญิงกว่า 1500 ได้เดินทางมาเพื่อปกป้องตัวเองแล้วต้องได้ในสิ่งที่ต้องการ แล้วการเดินในครั้งนี้ได้จะทำให้มีคนรู้จักเรามายิ่งขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเราได้ตะโกนเสียงดังไปทั่วกึกก้องถนนในสถานที่แถวนั้นจนคนข้างทางต่างยินดีในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ โดยที่จะต้องไม่มีการข่มขืน แล้วต้องไม่ให้ผู้ชายทำร้ายสตรีเพศอย่างพวกเราได้อีก แล้วในงานนี้ที่เราเดินก็ได้มีนักข่าวจะหลายสถานีมาร่วมตัวกันเยอะมาก ทั้ง BBC โทรทัศน์ แล้วยังมีวิทยุสื่อสารมากมาย ในการจัดสถานที่ได้จัดที่มหาลัยลอนดอนแห่งสหภาพ แล้วได้มีสิ่งบันเทิงมากมายแล้วได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานที่จัดขึ้น แล้วยังมีวงดนตรีมาร่วมแสดงเพื่อให้คนได้มาผ่อนคลายในครั้งนี้กันอีกด้วย จนงานไปเสร็จประมาณตี 2 มาช่วยกันประท้วง ภาพถ่ายขาวดำ  

Read More »

ปี 2006 การเดินจะมีมากขึ้นเพื่อนก้าวสู่ความสำเร็จ

ในวัน 25 พฤศจิกายน 2006 ในปีนี้จะมีคนมาร่วมเดินขบวนกันเยอะมากแล้วเริ่มจะดูเหมือนครอบครัวใหญ่มากขึ้นไปแล้วมีคนให้ความสนใจในครั้งนี้มากยิ่งขึ้นแล้วการเดิน แล้วมีการนับจำนวนคนได้มากกว่า 1000 แล้วด้วยซ้ำทำให้เห็นว่าผู้คนเริ่มที่จะสนใจแล้วใส่ใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นกว่าปีก่อน แล้วได้ทำการเขียนคอลัมน์ให้เกิดขึ้นด้วย โดยการเดินในครั้งนี้ใช้เวลาเดินตั้งแต่ 18.00 น. โดยก้าวเดินจากใจกลางกรุงลอนดอน แล้วปลายทางที่ มหาลัยลอนดอนสหภาพ ผู้ชายที่มาร่วมถึอป้ายที่ไม่ชอบความรุนแรงแล้ร่วมเดินประท้วง ร่วมแรงรวมใจช่วยกันส่งโลกใหม่ คนที่มาร่วมเดินขบวนผู้หญิงผู้ชายเพียบ

Read More »

reclaim the night run

Reclaim The Night ปี 2005 ประท้วงกลางกรุง เพื่อเป็นเกียรติ

ในการเดิน Reclaim The Night ครั้งนี้เกิดขึ้น 25 พฤศจิกายน 2005 โดยการร่วมครั้งนี้จะได้ร่วมคนมากกว่า 700 กว่าคนในการเดินของอันเดรียด วอร์คิ ซึ่งการเดินในครั้งก็จะมีความสนุกเพราะมีผู้นำที่ค่อยปลุกระดมเพื่อจะไม่เครียดแล้วกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญมากอยู่เสมอมา แล้วอยากจะให้ผู้ชายทุกคนมีความนึกคิดที่จะหยุดทำร้ายผู้หญิง และการขมขื่นให้หมดไปในเร็ววัน คนที่มาเดินประท้วง นั่งประชุมฟังงานในเรื่องของผู้ที่ทำร้ายร่างกายผู้หญิง บรรยากาศที่เดินกัน

Read More »

reclaim the night all

ปี 2004 ก้าวแรกของการเดินประท้วงความเป็นธรรม

ในการเดินที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์นี้ในครั้งแรก ที่จะเป็นการเดินขบวนที่ยิ่งใหญ่แล้วต้องมีการแก้ไขปัญหา แล้วการเดินนี้จะต้องเป็นเวลากลางคืนเท่านั้น โดยได้ใช้ชื่อของการเดินนี้ว่า reclaim the night แล้วการเดินนี้ได้จัดขึ้นในสถานที่เมืองหลวงใน ลอนดอน แล้วการเดินในครั้งนี้ได้ร่วมผู้หญิงมากมายที่จะให้การเดินครั้งเราหยุดการกระทำที่เลวร้ายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการข่มขื่น และการทำร้ายร่างกาย ที่ไม่อยากจะให้มีการเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ว มาประท้วงในเวลาค่ำคืน กลุ่มคนที่มากันอย่างมากมาย

Read More »