องค์กรสตรียื่นข้อเสนอพม. 7 ข้อมาตรการยุติความรุนแรง

stop-violence-7-suggestion

องค์กรสตรี ออกมายื่นความต้องการ 7 ข้อ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางเพศและครอบครัว

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี พร้อมพันธมิตร ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อปลุกพลังใจ พร้อมเปิดเวทีรับฟังกลุ่มผู้หญิงผู้มาพร้อมกับปัญหาความรุนแรงไม่ว่าจะในเรื่องของทางเพศหรือความรุนแรงในครอบครัว

ต่อมาทางกลุ่มผู้หญิงซึ่งประสบปัญหาทางเพศหรือความรุนแรงในครอบครัว ได้ออกมายื่นข้อเสนอ ต่อนาย เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต ผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการสตรี โดยผู้หญิงเหล่านี้ต้องการสู้ เพื่อเสนอความต้องการ ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง โดยมีการแสดงละครจากสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินฯ ซึ่งนำเรื่องราวมาจากเรื่องจริง รวมทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ เพื่อบอกเล่าถึงความรุนแรงในวันที่เกิดเหตุด้วย

ในแต่ละปีพบว่ามีผู้หญิงถูกกระทำอันมาจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะความรุนแรงทางเพศ , ความรุนแรงในครอบครัว , ท้องไม่พร้อม , การติดเชื้อ HIV อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆ

นางณัฐิยา ผู้อำนวยการ ณ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง ออกมากล่าวว่า ในส่วนของกิจกรรมครั้งนี้ มีจุดประสงค์คือต้องการรับฟังเสียงของผู้หญิงทั้งหลาย ซึ่งต้องประสบปัญหาความรุนแรงทั้งทางเพศและในครอบครัว นอกจากนี้ต้องการถ่ายทอดการแสดงละคร จากเหล่าสมาชิกของบ้านพักฉุกเฉินจำนวน 20 กว่าคน โดยพวกเธอพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวอันมาจากประสบการณ์จริงในการเผชิญปัญหาความรุนแรง ผ่านละครทั้งหมด 4 เรื่อง ตนเล็งเห็นว่าเมื่อสมาชิกของบ้านพักฉุกเฉินกล้าออกมาเปิดเผยตัวเอง รวมทั้งกล้าเผชิญเรื่องราวความรุนแรงนั้นอีกครั้ง ผ่านการแสดงละคร ตนก็หวังว่านี่จะเป็นสิ่งนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อกระตุ้นมาตรการทางสังคม รวมทั้งจัดตั้งนโยบายอย่างชัดเจนต่อไป

ข้อเสนอซึ่งทางองค์กรสตรียื่น 7 ข้อ ได้แก่

  1. หน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง เมื่อได้รับแจ้งเหตุ ต้องรีบดำเนินการทันที ไม่มองเป็นแค่เรื่องในครอบครัว
  2. ต้องออกมาตรการคุมประพฤติ ให้กับบุคคลที่กระทำความรุนแรงทั้งในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ
  3. โรงพยาบาลต้องดำเนินการตรวจ DNA ให้แก่ผู้หญิงโดยปราศจากค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้ชายปฏิเสธความรับผิดชอบ
  4. ภาครัฐต้องจัดหาทนายความ เพื่อช่วยในการต่อสู้ดำเนินคดี รวมทั้งบังคับคดีให้แก่ผู้หญิงที่เผชิญความรุนแรง โดยปราศจากค่าใช้จ่าย
  5. ภาครัฐต้องมีกองทุนช่วยการสร้างอาชีพ , กองทุนต่อสู้ดำเนินคดีในระหว่างการฟื้นฟู เยียวยา รวมทั้งภายหลังการฟื้นฟู เยียวยา
  6. หน่วยงานที่ดูแล เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว ต้องได้รับการอบรมด้านกฎหมาย ระหว่างการฟื้นฟูในบ้านพัก
  7. จากการยื่นข้อเสนอนี้ ทางองค์กรสตรีอยากให้ภาครัฐ ดำเนินการอย่างเห็นภาพชัดเจน อย่างน้อยที่สุดก็คือการรณรงค์ยุติความรุนแรง ส่วนในปีหน้าต้องได้คำตอบที่กระจ่างชัด