อะไรคือชนวนในการก่อให้เกิดการข่มขืน

Stop hurting stop rape

‘ปัญหาข่มขืน’ เป็นปัญหาซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ในข่าวบ่อยครั้ง ก็มีหลายครั้งที่สังคมเรียกร้องให้จัดการกับปัญหานี้ ด้วยการลงโทษขั้นเด็ดขาด นั่นก็คือ การประหารชีวิต !! หากแต่ก็ยังมีคำถามสำคัญอยู่ว่าการประหารชีวิตจะเป็นผลอันเหมาะสม อย่างแท้จริงหรือไม่ ?

แรงจูงใจของการข่มขืน เกิดจากการแต่งตัวของผู้หญิงจริงหรือไม่ ?

จากการวิเคราะห์สาเหตุอันทำให้เกิดปัญหา ตามหลักจิตวิทยา จึงปรากฏพบว่าการเลี้ยงดู จัดเป็นส่วนที่มีความสำคัญ เป็นอย่างมากในการสร้างพื้นฐานนิสัยให้แก่เด็ก เพื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป เมื่อเขาโตขึ้น โดยในกลุ่มคนที่ก่อเหตุข่มขืนผู้อื่น เมื่อย้อนกลับไปมองในเรื่องพื้นฐานครอบครัว ต้องสืบเสาะไปถึงขั้นว่า มีการเลี้ยงดูแบบไหน หรือเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบใด ถ้าเด็กคนนั้นเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะกันให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง มีการใช้ความรุนแรงต่อกัน หรือการที่พ่อแม่ใช้ความรุนแรงต่อตัวลูก เช่น การดุด่าว่ากล่าวด้วยถ้อยคำอันไม่เหมาะสม และการใช้กำลัง เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นชิ้นส่วนอันมีความสำคัญ ต่อการสร้างความรุนแรงทางอารมณ์ให้แก่ตัวบุคคล จนกกระทั่งนำไปสู่การสร้างปัญหาได้ในที่สุด

สังคมเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการหล่อหลอม

ไม่เพียงแต่ครอบครัวเท่านั้น หากแต่สังคมเองก็มีส่วนในการก่อสร้างนิสัยเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ถ้าสังคมต่อต้านบุคคลนั้นด้วยวิธีรุนแรง ก็อาจมีส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มความรุนแรง ภายในจิตใจให้แก่ผู้กระทำผิดให้สูงขึ้นได้เช่นเดียวกัน จากดังกล่าวมาจึงสามารถสรุปได้ว่า สาเหตุส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการก่อเหตุข่มขืน ก็คือ ปัญหาทางด้านอารมณ์ โดยบุคคลเหล่านั้นอาจมีอารมณ์อันเต็มไปด้วยความรุนแรง โกรธ อยากระบาย กับผู้ทีอ่อนแอกว่า อันเกิดจากพฤติกรรมความก้าวร้าว ซึ่งมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัว รวมทั้งการซึมซับความรุนแรงในสังคม สำหรับบางรายอาจปะสบปัญหาทางด้านสมอง ขาดสติปัญญา จึงทำอะไรลงไปโดยไม่คิดให้รอบคอบ เพราะมุ่งจะสร้างบาดแผลให้คนอื่นเท่านั้น

สรุปแล้ว สำหรับการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดในเรื่องของการข่มขืน เริ่มต้นมาจากการสร้างพื้นฐานนิสัยตั้งแต่วัยเด็ก ปลูกฝังจิตสำนึก ให้รู้จักกับผิดชอบชั่วดี ไม่ทำร้ายผู้ไม่มีทางสู้ ด้วยการให้ความรัก ความเอาใจใส่ด้วยวิธีอ่อนโยน ซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยที่กล่าวมานี้หลักแล้ว เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ แต่อย่าลืมว่า ทุกคนในสังคมยังมีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน ในการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้หมดไป สุดท้ายแล้วการแต่งตัวของผู้หญิง ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการข่มขืน เพราะตราบใดที่ไม่ลามกอนาจาร ก็ถือเป็นสิทธิของผู้หญิงซึ่งสามารถแต่งได้ หากแต่ฝ่ายชายเองก็ต้องได้รับการปลูกฝังว่า ควรให้เกียตริผู้หญิง และได้รับการอบรมที่ดีมามากพอ